הדיקור היפני והדיקור הסיני מטפלים ביעילות רבה במגוון רחב של כאבים:

דניאל לפן דיקור סיני
דניאל לפן דיקור סיני
דניאל לפן דיקור סיני
דניאל לפן דיקור סיני
דניאל לפן דיקור סיני
דניאל לפן דיקור סיני